Bảng Xếp Hạng Vòng Loại World Cup Châu Á 2019/2020

bảng xếp hạng vòng loại World Cup

Việt Nam chúng ta đang vươn lên dẫn đầu ngôi vị đầu bảng G trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup châu Á 2019/20. Trong 5 trận thi đấu, Việt Nam thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào và đang được 11 điểm. Dưới đây là BXH vòng loại World Cup 2019/20. 

1. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/20

bảng xếp hạng vòng loại World Cup
BXH vòng loại World Cup 2019/20

Xem thêm:

1.1. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng A

Syria với 5 trận thi đấu, thắng 5 trận, hòa 0 trận, bại 0 trận. Trong đó có 14 bàn thắng, 10 bàn thua. Hệ số là 10, đạt được 15 điểm. 

Trung Quốc với 4 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 1 trận, bại 1 trận. Trong đó có 13 bàn thắng, 11 bàn thua. Hệ số là 11, đạt được 7 điểm. 

Philippines với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 1 trận, bại 2 trận. Trong đó có 8 bàn thắng, 0 bàn thua. Hệ số là 0, đạt được 7 điểm. 

Maldives với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 0 trận, bại 3 trận. Trong đó có 6 bàn thắng, -4 bàn thua. Hệ số là -4, đạt được 6 điểm. 

Guam với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 0 trận, bại 5 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, bàn -17 thua. Hệ số là -17, đạt được 0 điểm. 

1.2. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng B

Australia với 4 trận thi đấu, thắng 4 trận, hòa 0 trận, bại 0 trận. Trong đó có 16 bàn thắng, 1 bàn thua. Hệ số là 15, đạt được 12 điểm. 

Kuwait với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 1 trận, bại 1 trận. Trong đó có 17 bàn thắng, 3 bàn thua. Hệ số là 14, đạt được 10 điểm. 

Jordan với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 1 trận, bại 1 trận. Trong đó có 10 bàn thắng, 2 bàn thua. Hệ số là 8, đạt được 10 điểm. 

Nepal với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 0 trận, bại 4 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, 16 bàn thua. Hệ số là -14, đạt được 3 điểm. 

Chinese Taipei với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 0 trận, bại 5 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, 25 bàn thua. Hệ số là -23, đạt được 0 điểm. 

1.3. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng C

Iraq với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 2 trận, bại 0 trận. Trong đó có 9 bàn thắng, 2 bàn thua. Hệ số là 7, đạt được 11 điểm. 

Bahrain với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 3 trận, bại 0 trận. Trong đó có 3 bàn thắng, 1 bàn thua. Hệ số là  2, đạt được 9 điểm. 

Iran với 4 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 0 trận, bại 2 trận. Trong đó có 17 bàn thắng, 3 bàn thua. Hệ số là 14, đạt được 6 điểm. 

Hong Kong với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 2 trận, bại 2 trận. Trong đó có 3 bàn thắng, 5 bàn thua. Hệ số là -2, đạt được 5 điểm. 

Campuchia với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 1 trận, bại 4 trận. Trong đó có 1 bàn thắng, 22 bàn thua. Hệ số là -21, đạt được 1 điểm. 

1.4. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng D

Uzbekistan với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 0 trận, bại 2 trận. Trong đó có 12 bàn thắng, 6 bàn thua. Hệ số là 6, đạt được 9 điểm. 

Ả Rập Xê-út với 4 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 2 trận, bại 0 trận. Trong đó có 8 bàn thắng, 4 bàn thua. Hệ số là 4, đạt được 8 điểm. 

Singapore với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 1 trận, bại 2 trận. Trong đó có 7 bàn thắng, 10 bàn thua. Hệ số là -3, đạt được 7 điểm. 

Yemen với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 2 trận, bại 2 trận. Trong đó có 6 bàn thắng, 11 bàn thua. Hệ số là -5, đạt được 5 điểm. 

Palestine với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 1 trận, bại 3 trận. Trong đó có 3 bàn thắng, 5 bàn thua. Hệ số là -2, đạt được 4 điểm. 

1.5. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng E

Qatar với 5 trận thi đấu, thắng 4 trận, hòa 1 trận, bại 0 trận. Trong đó có 11 bàn thắng, 1 bàn thua. Hệ số là 10, đạt được 13 điểm. 

Oman với 5 trận thi đấu, thắng 4 trận, hòa 0 trận, bại 1 trận. Trong đó có 11 bàn thắng, 4 bàn thua. Hệ số là 7, đạt được 12 điểm. 

Afghanistan với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 1 trận, bại 3 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, 11 bàn thua. Hệ số là -9, đạt được 4 điểm. 

Ấn Độ với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 3 trận, bại 2 trận. Trong đó có 3 bàn thắng, 5 bàn thua. Hệ số là -2, đạt được 3 điểm. 

Bangladesh với 4 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 1 trận, bại 3 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, 8 bàn thua. Hệ số là -6, đạt được 1 điểm. 

1.6. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng F

Nhật Bản với 4 trận thi đấu, thắng 4 trận, hòa 0 trận, bại 0 trận. Trong đó có 13 bàn thắng, 0 bàn thua. Hệ số là 13, đạt được 12 điểm. 

Kyrgyzstan với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 1 trận, bại 2 trận. Trong đó có 10 bàn thắng, 5 bàn thua. Hệ số là 5, đạt được 7 điểm. 

Tajikistan với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 1 trận, bại 2 trận. Trong đó có 6 bàn thắng, 8 bàn thua. Hệ số là -2, đạt được 7 điểm. 

Myanmar với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 0 trận, bại 3 trận. Trong đó có 5 bàn thắng, 13 bàn thua. Hệ số là -8, đạt được 6 điểm. 

Mongolia với 5 trận thi đấu, thắng 1 trận, hòa 0 trận, bại 4 trận. Trong đó có 2 bàn thắng, 10 bàn thua. Hệ số là -8, đạt được 3 điểm. 

1.7. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng G

Việt Nam với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 2 trận, bại 0 trận. Trong đó có 5 bàn thắng, 1 bàn thua. Hệ số là 4, đạt được 11 điểm. 

Malaysia với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 0 trận, bại 2 trận. Trong đó có 8 bàn thắng, 6 bàn thua. Hệ số là 2, đạt được 9 điểm. 

Thailand với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 2 trận, bại 1 trận. Trong đó có 6 bàn thắng, 3 bàn thua. Hệ số là 3, đạt được 8 điểm. 

UAE với 4 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 0 trận, bại 2 trận. Trong đó có 8 bàn thắng, 4 bàn thua. Hệ số là 4, đạt được 6 điểm. 

Indonesia với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 0 trận, bại 5 trận. Trong đó có 3 bàn thắng, 16 bàn thua. Hệ số là -13, đạt được 0 điểm. 

bảng xếp hạng vòng loại World Cup
Bảng G

1.8. Bảng xếp hạng vòng loại world cup châu Á 2019/21 V2 bảng H

Turkmenistan với 5 trận thi đấu, thắng 3 trận, hòa 0 trận, bại 2 trận. Trong đó có 8 bàn thắng, 9 bàn thua. Hệ số là 3, đạt được 9 điểm. 

Hàn Quốc với 54 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 2 trận, bại 0 trận. Trong đó có 10 bàn thắng, 8 bàn thua. Hệ số là 10, đạt được 8 điểm. 

Lebanon với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 2 trận, bại 1 trận. Trong đó có 5 bàn thắng, 8 bàn thua. Hệ số là 2, đạt được 8 điểm. 

Triều Tiên với 5 trận thi đấu, thắng 2 trận, hòa 2 trận, bại 1 trận. Trong đó có 4 bàn thắng, 8 bàn thua. Hệ số là 1, đạt được 8 điểm. 

Sri Lanka với 5 trận thi đấu, thắng 0 trận, hòa 0 trận, bại 5 trận. Trong đó có 0 bàn thắng, 0 bàn thua. Hệ số là -16, đạt được 0 điểm. 

2. Kết luận

Việt Nam hiện đang nằm vị trí đầu bảng G trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2019/20. Xếp cùng bảng là Malaysia, Thái Lan, UAE, Indonesia. Chúc bạn và người thân có những buổi xem bóng đá vui vẻ và có được những nhận định chính xác về tỷ số của các đội bóng. 

Tổng hợp: Bongda360.org