Bảng Xếp Hạng Vòng Loại U23 Châu Á 2020: VN Vào Chung Kết

Bảng Xếp Hạng Vòng Loại U23 Châu Á 2020

Sau vòng loại U23 châu Á sẽ có 11 đội bóng xếp đầu bảng bước vào chung kết. Trong đó 4 đội có thành tích tốt xếp vị trí nhì bảng cũng sẽ được bước vào vòng trong. 4 đội này không tính nước chủ nhà đăng cai. Dưới đây là bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020. 

1. Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Bảng Xếp Hạng Vòng Loại U23 Châu Á 2020
BXH vòng loại U23 châu Á 2020

Xem thêm:

Bảng A bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Số trận của các đội thi đấu tại bảng A là 3

Qatar thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 9 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +7. Đạt được 7 điểm.

Oman thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 5 bàn thắng, 3 bàn thua. Hiệu số là +2. Đạt được 7 điểm.

Afghanistan thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 3 bàn thắng, 4 bàn thua. Hiệu số là -1. Đạt được 3 điểm.

Nepal thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 0 bàn thắng, 8 bàn thua. Hiệu số là -8. Đạt được 0 điểm.

Bảng B bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Bahrain thắng 3 trận, hòa 0 trận, thua 0 trận. Trong đó 12 bàn thắng, 0 bàn thua. Hiệu số là +12. Đạt được 9 điểm.

Palestine thắng 2 trận, hòa 0 trận, thua 1 trận. Trong đó 10 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +8. Đạt được 6 điểm.

Bangladesh thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là 0. Đạt được 3 điểm.

Sri Lanka thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 0 bàn thắng, 20 bàn thua. Hiệu số là −20. Đạt được 0 điểm.

Bảng C bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Iraq thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 7 bàn thắng, 0 bàn thua. Hiệu số là +7. Đạt được 7 điểm.

Iran thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 6 bàn thắng, 1 bàn thua. Hiệu số là +5. Đạt được 7 điểm.

Turkmenistan thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua  2 trận. Trong đó 1 bàn thắng, 5 bàn thua. Hiệu số là -4. Đạt được 1 điểm.

Yemen thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận. Trong đó 0 bàn thắng, 8 bàn thua. Hiệu số là -8. Đạt được 1 điểm.

Bảng D bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

UAE thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 10 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +8. Đạt được 7 điểm.

Saudi Arabia thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 9 bàn thắng, 1 bàn thua. Hiệu số là +8. Đạt được 7 điểm.

Lebanon thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 7 bàn thắng, 8 bàn thua. Hiệu số là −1. Đạt được 3 điểm.

Maldives thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 0 bàn thắng, 15 bàn thua. Hiệu số là −15. Đạt được 0 điểm.

Bảng E bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Jordan thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 6 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +4. Đạt được 7 điểm.

Syria thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 5 bàn thắng, 1 bàn thua. Hiệu số là +4. Đạt được 7 điểm.

Kuwait thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 4 bàn thắng, 6 bàn thua. Hiệu số là −2. Đạt được 3 điểm.

Kyrgyzstan thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 8 bàn thua. Hiệu số là −6. Đạt được 0 điểm.

Bảng F bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Uzbekistan thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 3 bàn thắng, 0 bàn thua. Hiệu số là +3. Đạt được 4 điểm.

Tajikistan thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 0 bàn thua. Hiệu số là +2. Đạt được 4 điểm.

Ấn Độ thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 0 bàn thắng, 5 bàn thua. Hiệu số là −5. Đạt được 0 điểm.

Bảng G bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020

Triều Tiên thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 4 bàn thắng, 1 bàn thua. Hiệu số là +3. Đạt được 7 điểm.

Singapore thắng 1 trận, hòa 2 trận, thua 0 trận. Trong đó 5 bàn thắng, 3 bàn thua. Hiệu số là +2. Đạt được 5 điểm.

Hong Kong (Trung Quốc) thắng 1 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 3 bàn thua. Hiệu số là −1. Đạt được 4 điểm.

Mông Cổ thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 1 bàn thắng, 5 bàn thua. Hiệu số là −4. Đạt được 0 điểm.

Bảng H bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020 

Hàn Quốc thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 16 bàn thắng, bàn thua. Hiệu số là 3. Đạt được 7 điểm.

Australia thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 14 bàn thắng, bàn thua. Hiệu số là 2. Đạt được 7 điểm.

Campuchia thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận. Trong đó 2 bàn thắng, bàn thua. Hiệu số là 13. Đạt được 1 điểm.

Đài Loan (Trung Quốc) thắng 0 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận. Trong đó 1 bàn thắng, bàn thua. Hiệu số là 15. Đạt được 1 điểm.

Bảng I bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020 

Nhật Bản thắng 3 trận, hòa 0 trận, thua 0 trận. Trong đó 21 bàn thắng, bàn 0 thua. Hiệu số là +21. Đạt được 9 điểm.

Myanmar thắng 2 trận, hòa 0 trận, thua 1 trận. Trong đó 11 bàn thắng, bàn 7 thua. Hiệu số là +4. Đạt được 6 điểm.

Timor-Leste thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 5 bàn thắng, bàn 16 thua. Hiệu số là −11. Đạt được 3 điểm.

Ma Cao thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 3 bàn thắng, bàn 17 thua. Hiệu số là −14. Đạt được 0 điểm.

Bảng J bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020 

Trung Quốc thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 15 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +13. Đạt được 7 điểm.

Malaysia thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 0 trận. Trong đó 6 bàn thắng, 2 bàn thua. Hiệu số là +4. Đạt được 7 điểm.

Lào thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 3 bàn thắng, 8 bàn thua. Hiệu số là −5. Đạt được 3 điểm.

Philippines thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 14 bàn thua. Hiệu số là −12. Đạt được 0 điểm.

Bảng K bảng xếp hạng vòng loại U23 2020 Châu Á 

Việt Nam thắng 3 trận, hòa 0 trận, thua 0 trận. Trong đó 11 bàn thắng, 0 bàn thua. Hiệu số là +11. Đạt được 9 điểm.

Thái Lan thắng 2 trận, hòa 0 trận, thua 1 trận. Trong đó 12 bàn thắng, 4 bàn thua. Hiệu số là +8. Đạt được 6 điểm.

Indonesia thắng 1 trận, hòa 0 trận, thua 2 trận. Trong đó 2 bàn thắng, 6 bàn thua. Hiệu số là −4. Đạt được 3 điểm.

Brunei thắng 0 trận, hòa 0 trận, thua 3 trận. Trong đó 1 bàn thắng, 16 bàn thua. Hiệu số là −15. Đạt được 0 điểm.

Bảng Xếp Hạng Vòng Loại U23 Châu Á 2020
Việt Nam đứng đầu bảng K và bước vào chung kết

2. Kết luận

Trên đây là bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2020. Hiện đội tuyển Việt Nam chúng ta thuộc bảng K, chung bảng với Indonesia, Thái Lan, và Brunei. và xếp đầu bảng với số điểm đạt được là 9. Chung bảng với Thái Lan, Indonesia và Brunei. 

Tổng hợp: Bongda360.org